Hans Ovesen

FORSIDE

CV

ARKITEKT

TEGNER OG BILLEDKUNSTNER

FORFATTER

GUITARIST

KONTAKT / LINKS

Arkitekt

Have engdraget
Have galgebakken
Manchester hotel
Paris

Undervisning

BYPLANLÆGNING LANDSKABSPLANLÆGNING BYGNINGSKUNST

Siden 1970 lektor med undervisning på Kunstakademiets Arkitektskole. Censor og vejleder for PhD studerende. I perioder gæstelærer på udenlandske arkitektskoler og fra 1997-2000 desuden ekstern lektor på Landbohøjskolen.

Forskning

BYHISTORIE BYTEORI BYUDVIKLING BYPLANLÆGNING

Som forsker har Hans Ovesen beskæftiget sig med byudviklings- og boligproblemer i den tredje verden samt byomdannelse i europæiske storbyer. Seneste udgivelser:

Herudover foreligger en lang række artikler og anmeldelser.

Praksis

Ved siden af sin undervisning og forskning har Hans Ovesen opgaver som privatpraktiserende arkitekt, bl.a.